Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Làm sao tự học tiếng Anh tốt?


Nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu công việc, nhiều bạn trẻ đã tập trung vào việc tự học. Tuy nhiên, do yếu kiến thức căn bản, học không đúng cách, thiếu mục tiêu… nên kết quả chẳng đi đến đâu mặc dù thời gian đầu tư không ít.

Luẩn quẩn tự họcDHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9