Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Làm sao tự học tiếng Anh tốt?


Nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu công việc, nhiều bạn trẻ đã tập trung vào việc tự học. Tuy nhiên, do yếu kiến thức căn bản, học không đúng cách, thiếu mục tiêu… nên kết quả chẳng đi đến đâu mặc dù thời gian đầu tư không ít.

Luẩn quẩn tự học


Video giới thiệu

Thông báo

Thông báo v/v THI GIẢNG LỚP 5AMNA
Xem thêm...
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
  - Lớp:   14AMNA_L1 - Lớp:   14BMN05_L1 - Lớp:   15ADDA - Lớp: ...
Xem thêm...
Lịch thi tốt nghiệp ngành Dược sĩ và Y sĩ cơ sở Q.10
Xem thêm...
Lịch thi tốt nghiệp văn hóa cơ sở Q.Bình Tân
Xem thêm...
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp lớp 15ADSA
V/v điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp lớp 15ADSA Cơ sở Quận 10
Xem thêm...
Lịch ôn, thi tốt nghiệp khóa 2015-2017 cơ sở Q10
Xem thêm...

DHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9