Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Cơ sở vật chất


Trường Trung Cấp Hồng Hà có trụ sở chính và các cơ sở tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm năng động của Việt Nam và khu vực. Được thành lập vào năm 2007, giai đọan nền kinh tế – xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi Trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm tiếp theo. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa trường trung cấp Hồng Hà luôn phát triển. Lấy người học làm trung tâm sự nghiệp giáo dục và cung cấp cho doanh nghiệp và xã hội nguồn nhân lực có phẩm chất “trung thực – chất lượng – hội nhập”, nhà trường chú tâm phát triển nguồn lực giảng viên, chương trình và hợp tác quốc tế. Giảng viên của Trường phần lớn là nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm tại các công ty trong và ngoài nước, có khả năng truyền đạt tốt, cách dạy xin động và hấp dẫn, lôi cuốn với sinh viên. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận, chia sẻ và liên thông với thực tiễn; hệ thống đào tạo giúp người học chủ động việc học.

Trường Trung Cấp Hồng Hà có ba khoa:

·         Kinh Tế – Thương Mại

·         Tin Học & Ứng Dụng.

·         Khoa Y Dược

Phòng thực hành Y Dược (được đầu tư mới hoàn toàn, với trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài)

 

 

Phòng máy tính, trang bị những máy tính có cấu hình cao phục vụ nhu cầu thực hành của sinh viên.

 DHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9